Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny bok fra Konkursrådet:

Denne boken inneholder mye av det materiale Konkursrådet har produsert siden opprettelsen i 1994. Materialet er oppdatert i forbindelse med omfattende endringer i konkurslovgivningen av 1. januar 2000.

Boken består av innføringer om konkurs for lekfolk, anbefalinger fra Konkursrådet for fagfolk og en del innkjøpte artikler. Søking etter eiendeler, behandling av lønnskrav, behandling av straffbare forhold og skifterettens behandling av konkursbegjæringer og konkursboer er emner som behandles. Noe av dette har vært utgitt tidligere i serien Konkursråd. En del har hittil bare vært publisert på Konkursrådets internettsider. I tillegg er det noen artikler som er nye i anledning denne bokutgivelsen.

Boken er ment som et oppslagsverk for alle som arbeider med konkursspørsmål; advokater, dommere, revisorer og offentlige etater. I tillegg til Konkursrådets medlemmer, er følgende personer bidragsytere: Advokat Trygve Tønnessen, Advokat Knut Høivik, Advokatfullmektig Thomas Keiserud, Ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre, Førstekonsulent Thorbjørn Klundseter, Sekretær Christian H. P. Reusch, Utreder Halvard Leirvik, Advokatfullmektig Reidar Myhre, Førstekonsulent Anniken N. Ottesen.

Boken er på 560 sider og koster kr 250,-. Send oss en mail, så sender vi deg en faktura. Straks du har betalt denne, sender vi deg boken. Den er nå klar for levering.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS