Ny dom fra Høyesterett om dekningsloven § 8-7

Høyesterett avsa 28. september 2001 dom i sak mellom Hilmar Rekstens særeiedødsbos konkursbo, Aker RGI Holding ASA og Norsk Garantiinstitutt for Skip og Borefartøyer AS (GI). Dommen gjaldt dekningsloven § 8-7 tredje ledd og spørsmålet var om bestemmelsen kunne fravikes i avtale mellom kreditorene, herunder om den var fraveket i den såkalte "kreditoravtalen" fra 1991 mellom staten ved Finansdepartementet, Aker AS og GI. Høyesterett la enstemmig til grunn at prinsippet i § 8-7 tredje ledd ikke kunne fravikes i avtale mellom partene. Retten til dividende er begrenset til full dekning av den godkjente, og ikke av den anmeldte, fordringen. Se nærmere omtale i vår domsdatabase. Flere dommer finner du i Konkursrådets domsdatabase. Les dommen i fulltekst hos Lovdata. (Kun tilgjengelig en begrenset tid.)

Tips en venn Skriv ut