Ny kjennelse om beviskrav for insolvens

Høyesteretts ankeutvalg avsa 18. desember en kjennelse om vurderingen av beviskrav for insolvens.

Lagmannsretten hadde kun vurdert hvorvidt det strenge beviskravet for presumsjons-regelen for insolvens i konkurslovens § 63 var innfridd, og unnlatt å vurdere det noe lavere beviskravet etter §§ 61 jf 60, selv om sistnevnte utgjorde tingrettens grunnlag for konkursåpning.

Høyesterett viste til at ”beviskravet for kravets eksistens er noe lavere i forhold til § 60 enn i forhold til § 63”, og fastslo at lagmannsrettens kjennelse måtte oppheves.

Hele dommen kan leses her

 

Tips en venn Skriv ut