Ny melding om skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger - SKD nr. 4/08

Meldingen erstatter Melding SKD 10/05, og gir retningslinjer for når skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger skal benyttes, og hvordan dette skal rapporteres.

Meldingen omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo. Tilsagn om dekning av utgifter til videre bobehandling kan gis over Skattedirektoratets tilsagnsordning og over skatteregnskapet jf. skatteoppkreverinstruksen § 4-6 nr. 3.

Meldingen beskriver også forholdet mellom tilsagnsordningene og legalpantordningen som ble innført 1. juli 2005.

Meldingen kan du lese her


Tips en venn Skriv ut