Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny svensk utredning om konkurstilsyn

Den svenske Konkurstillsynsutredningen ledet av Trygve Hellners, la i juni frem sin utredning "Ny konkurstillsyn", se SOU 2000:62.

Utredningen forslår å endre metodene for det offentlige konkurstillsynet. Formålet med tilsynet er å påse at konkursforvaltningen skjer i samsvar med konkursloven, at kreditorenes interesser tilgodesees på best mulig måte og at samfunnets interesser ved konkurs ivaretas.

I utredningen foreslås det også at Sverige skal opprette et Konkursråd etter modell av de norske og finske Konkursrådene. Konkursrådet skal være et sentralt rådgivende organ som skal fremme god konkursforvaltning, samt effektivitet og likebehandling i konkurssaker.

Videre er det foreslått å styrke kreditorenes innflytelse og endre rutinene for oppnevning av bobestyrere. Kostnadspørsmål ved konkurs er også behandlet.

Les utredningen i sin helhet på internett.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS