Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Nye regler om bobestyrers plikt til å bistå påtalemyndigheten

Konkursloven § 122a, annet ledd inneholder en ny regel som trådte i kraft fra 1. januar 2000. Den gir bobestyrer plikt til å utføre oppdrag fra påtalemyndigheten og Kredittilsynet med det formål å avdekke økonomisk kriminalitet i tilknytning til boene eller skyldnerens virksomhet. Bistanden kan for eksempel bestå i å innhente informasjon fra utlandet via sivilrettslige kanaler. Borevisor har en tilsvarende plikt. Hensikten med regelen er å lette politiets arbeide og gi muligheter til å trekke veksler på den ekspertise og kunnskap om saken som bobestyrer og borevisor har. Dessuten er det meningen å unngå dobbeltarbeide ved at en kan bygge på det grunnlag som allerede er fremskaffet i forbindelse med den ordinære bobehandlingen. Regelen gir et nytt element i det innhold bostyrer- og borevisoroppdrag hittil har hatt.

Bestemmelsen reiser imidlertid en del uavklarte spørsmål. Bistandsplikten er begrenset i forhold til regler om taushetsplikt. Det er imidlertid uklart hva denne begrensningen innebærer. Dessuten er det uklart hvilken godtgjørelse bobestyrer og revisor skal ha for arbeidet. Påtalemyndigheten skal betale særskilt godtgjørelse for dette arbeidet. Utgiftene skal således ikke belastes boet. I hvilken utstrekning det vil bli gjort bruk av denne form for bistand vil bl.a. avhenge av hvilke budsjettmessige rammer påtalemyndigheten har for å gjøre bruk av den.

Reglene er behandlet i Konkursrådets oppdaterte anbefaling om behandlingen av straffbare forhold i konkurs. Anbefalingen er oppdatert på en rekke punkter i samsvar med de lovendringer som er gjort siden anbefalingen første gang ble gitt ut.

Les om bistandsplikten
Les hele anbefalingen

Clip art: Corel Gallery Magic


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS