Du er her: Hjem

Nye typegodkjente vilkår for bostyreforsikringen er satt i kraft fra 1. januar 2014

Med virkning fra 1. januar 2014 er det satt i kraft nye typegodkjente vilkår for bostyreforsikringen. Vilkårene inneholder ingen materielle endringer av større betydning, men en del punkter er endret i klargjørende eller presiserende hensikt.

De endringene som er foretatt er følgende:

 • Klargjøring i pkt. 2.3, ved at det er tydeliggjort at administrativt personell er inkludert i dekningen.
   
 • Klargjøring i pkt. 4.1 og 4.2 for å sikre at det er større klarhet rundt det forhold at dekningen også omfatter kostnader som kan oppstå dersom f.eks. søksmål brukes som “våpen” mot bostyrer/bobestyrer.
   
 • Endring i pkt 7.1 klargjøring/presisering av hvilke type garanti som ikke omfattes av dekningen.
   
 • Endring av hele pkt. 9. Erfaring med en del skadesaker har vist at det i noen tilfeller var vanskelig å få en ønsket fremdrift, og forsikringsgiver har derfor bedt om en endring for å sikre denne fremdriften. Endringen fremstår i utgangspunktet ganske omfattende, men dette kun fordi det viste seg vanskelig å oppnå ønsket form på skadebehandlingen uten relativt omfattende omskrivinger. Endringene som er foretatt kan muligens sies å være til fordel for kravstiller, men er foretatt for å kunne stoppe unødvendige prosesser hvor ansvarsforholdet fremstår entydig.
   
 • Pkt. 10 er i hovedsak kun forandret mht. rekkefølge. Hovedregelen om regress på kr 50 000 kommer nå som første punkt, samt at teksten i 10.3 er utdypet noe i forhold til faktisk virkefelt.

 De nye vilkårene er typegodkjente med virkning fra 1. oktober 2013.

Vilkårene finnes på Advokatforeningens nettsider, www.advokatforeningen.no

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS