Nytt pÄ KonkursrÄdets nettsider

Konkursrådets anbefaling om regnskapsførsel og regnskapsavleggelse er nå tilgjengelig på våre nettsider. 
Anbefalingen gir praktisk veiledning i tråd med gjeldende regler på området, og berører blant annet boregnskapet, lønnsgarantiordningen, skatteplikt, utlodning, revisjon og arkivering. 
 
Anbefalingen finner du her: 
http://www.konkursradet.no/Boregnskap/Regnskapsførsel-og-regnskapsavleggelse-i-konkursbo-6/

Tips en venn Skriv ut