Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Nyheter

Siste:

Konkursrådets uttalelse nr. 57 omhandler reglene om legalpant for boomkostninger i panteloven § 6-4

I uttalelse nr. 57 tar Konkursrådet opp bestemmelsen i panteloven § 6-4 om legalpant for boomkostninger. Konkursrådet gjennomgår reglene og påpeker underveis forhold som etter rådets syn bør endres eller presiseres. Uttalelsen viser at det over tid er avdekket flere forhold som lovgiver kan se på, men Konkursrådet mener at prinsippet om legalpant for nødvendige boomkostninger bør opprettholdes. Les uttalelsen her.

Web levert av CustomPublish AS