Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Nyheter

Siste:

Ny kjennelse fra Høyesterett om norske domstolers internasjonale kompetanse etter kkl. § 146

Spørsmålet for Høyesterett var om norske domstoler har stedlig kompetanse til å åpne konkurs i utenlandsk selskap med avdeling - et NUF - i Norge. Ankeutvalget uttalte at konkursloven § 146 første ledd første punktum var ment å gi en uttømmende regulering også av norske domstolers internasjonale kompetanse, slik at konkurs bare kan åpnes i Norge når hovedforretningsstedet ligger her.

Web levert av CustomPublish AS