Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Omlegging av Aetats praksis ved utbetaling av dagpenger

Aetat har lagt om sin tidligere praksis hvor arbeidstakere i enkelte tilfeller ble nektet dagpenger etter konkurs. Konkursrådet har tidligere påpekt at Aetats praksis etter rådets oppfatning er uriktig. Arbeids og administrasjonsdepartementet har i brev til Aetat sluttet seg til Konkursrådets oppfattning og har bedt Aetat legge om sin praksis.
Aeatet har tidligere lagt til grunn at et ethvert dividendekrav i oppsigelsestid utelukket rett til dagpenger, med mindre bostyrer erklærte at det ikke ville bli utbetalt dividende. Dette gjaldt i tilfeller hvor boet hadde midler til å dekke lønnskrav av første prioritet. De ansatte ble i slike tilfellet nektet dagpenger for den del av oppsigelsestiden de hadde dividendekrav. Dette innbar at selv en dividende på 2% ble i henhold til Aetasts oppfatning av regleverket ansett for å være et ”krav på lønn” etter folketrygdloven § 4-3 og dermed grunnlag for å avskjære krav dagpenger. Konkursrådet påpekte i brev til Arbeids og administrasjonsdepartementet at Aetats praktisering av regelverket var urimelig og i strid med dagpengeordningen formål. Aetats praktisering av regelverket er også behandlet i Konkursrådets uttalelse nr. 40. Konkursrådet tok dette opp etter opplysninger om at en rekke bostyrere hadde henvendt seg til Aetat uten at etaten endret sin oppfatning av regelverket. Arbeids- og administrasjonsdepartementet slutter, i brev til Aetat, seg til Konkursrådets oppfatning av at Aetats praktisering av regelverket var uriktig. I brevet fra departementet til Aetat heter det bl.a.; ”Vi kan imidlertid ikke finne noen holdepunkter for at krav på en del av lønnen, er et slikt krav på lønn som innebærer at vedkommende ikke antas å ha tapt sin inntekt. Det har etter vårt syn formodningen mot seg at lovgiver har ment at dividendekrav for lønn, som gjerne kan være svært lav, må anses som et ”krav på lønn” som skal utelukke vedkommende fra å få dagpenger for den del av lønnskravet som vedkommende ikke får dekket som dividende”. I brevet konkluderes det med at Aetat må legge om sin praktisering av regelverket, slik at arbeidstakere som har dividendekrav for lønn i oppsigelsestid etter konkurs har rett til dagpenger. Les Konkursrådets uttalelse nr. 40 . Se tidligere oppslag i Dagsavisen . Tegning: Anders Kjelsrud Christensen.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS