Omst√łtelse av verdier som er omfattet av generalpant

Et konkursbo fikk etter begjæring om omstøtelse tilbakeført varer som like før konkursen var tatt ut fra skyldnerens varelager. Det viste seg imidlertid at varene boet fikk tilbakeført var omfattet av bankens varelagerpant. Oslo skifterett avsa kjennelse hvor verdiene av de omstøtte midlene tilfalt konkursboet. Les sammendrag av dommen i Konkursrådets domsdatabase .

BÅH


Tips en venn Skriv ut