Oppdatering av anbefaling om behandling av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs

En ny versjon av Konkursrådets anbefaling om behandling av straffbare forhold begått i forbindelse med konkurs ligger nå ute på Konkursrådets nettsider. Dokumentet er en revidering av anbefalingen fra Konkursrådet som sist var oppdatert 19. februar 2000. Bakgrunnen for oppdateringen er særlig de endringene som skjedde i straffeloven kapittel 27, med virkning fra 1. oktober 2004. Endringene var av både innholdsmessig og systematisk karakter. Lovendringene tok sikte på å gjøre regelverket enklere å praktisere for dermed å bidra til en mer effektiv bekjempelse av denne type økonomisk kriminalitet. Anbefalingen finner du her.

Anbefalingen vil ikke bli publisert i Konkursråd. Konkursrådet har besluttet at det ikke skal trykkes flere utgaver av Konkursråd. All informasjon fra Konkursrådet vil nå kun være tilgjengelig på Konkursrådets nettsider.


Tips en venn Skriv ut