Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Realisasjon etter konkursloven § 117a

Cand. jur Leif O Østerbø har skrevet en avhandling om konkursloven § 117a. Bestemmelsen kom inn i konkursloven ved revisjonen av loven i 1999. Konkursloven § 117a er en nyskapning i norsk rett. Bestemmelsen gir bostyrer adgang til å foreta samlet salg av konkursdebitors eiendeler hvor dette enten tilfører midler til boets disposisjon - frie midler - eller hvor salget skjer som ledd i samlet overdragelse med sikte på videre drift av konkursdebitors virksomhet. Heftelser som ikke dekkes ved salget faller bort. Problemstillingen er hvilken adgang konkursboet har til å selge konkursdebitors beheftede formuesgoder slik at heftelser som overstiger kjøpesummen faller bort, samt følgene av dette. Hovedvekten av fremstillingen går på drøftelsen av problemstillingen rundt konkurslovens § 117a, som gir boene et nytt redskap i realisasjonsprosessen og den mer tradisjonsrike dekningsloven § 8-15. Cand. jur Leif O. Østerbø har skrevet denne oppgaven som avhandling ved Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo. Veiledere for oppgaven var dr.juris Mads Henry Andenæs og advokat Knut Ro. Østerbø er nå advokatfullmektig i KPMG. Les artikkelen.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS