Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Realisering av sterkt beheftede eiendeler

Professor dr. juris Thor Falkanger skriver i Lov og Rett nr. 3 for 2001 side 166-183, om konkurs og realisasjon av sterkt beheftede eiendeler. ”I betydelig utstrekning vil imidlertid de eiendeler som omfattes av beslaget i samsvar med dekningsloven 8. juni 1984 nr. 59 § 2-2, ikke gi bidrag til dividendebetalingen. De er ofte sterkt beheftet, ikke sjelden overbeheftet – især med panterettigheter – og når disse heftelser har rettsvern overfor boet, blir det lite eller intet til dekning av de alminnelige kreditorers krav”, skriver Falkanger innledningsvis i sin artikkel. Artikkelen redegjør for hvorledes konkursboet kan realisere sterkt beheftede eiendeler, eventuelt bli kvitt slike eiendeler når de ikke gir noe overskudd eller kanskje er en direkte belastning. Problemstillingen er særlig aktuell som en følge av de nye bestemmelsene fra 1999 i konkursloven § 117 a, § 117 b og § 117 c om salg av overbeheftede eiendeler, abandonering og overføring av eiendomsretten til panthaver. Falkanger skriver at de nye bestemmelsene i konkursloven §§ 117 a til 117 c i betydelig utstrekning er i samsvar med de prinsipper som erfarne bobestyrere har fulgt gjennom adskillig tid. Lovens regler fremtrer derfor i mangt som en påminnelse om hva som må besluttes og avtales. Men Falkanger sier også at reglene i viktige henseender er mer enn veiledende, og at de fastsetter mer enn hva som kan oppnås ved avtale.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS