Du er her: Hjem

Redusert krav til oppbevaringstid for regnskapsmateriale

Ved endring i bokføringsforskriften 22. desember 2014 er det gjort flere tilpasninger til den reduserte oppbevaringstiden etter bokføringsloven § 13. Endringene trådte i kraft 1. januar 2015.

Fra samme tidspunkt ble forskrift 28. januar 2014 nr. 56 om overgangsregler til lov 13. desember 2013 nr. 121 om endringer i bokføringsloven opphevet.

Dette innebærer at regnskapsdokumentasjon etter bokføringsloven § 13 første ledd nr. 1 til 4 kan kastes etter 5 år, så fremt den bokføringspliktige ikke har dokumentasjon som faller innunder unntakene om lenger oppbevaringstid i bokføringsloven eller unntakene i andre lover.

Det er publisert en artikkel med mer utfyllende informasjon om endringene på Deloittes sine hjemmesider, trykk her for lenke til artikkelen.  

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS