Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Regjeringen vil fortsatt ha høy innsats mot økonomisk kriminalitet.

Regjeringen har laget en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet som tar kampen opp mot blant annet skattesnusk, konkursrytteri, konkurransekriminalitet, korrupsjon og hvitvasking.

Regnskapsovertredelser, avgiftskriminalitet og overtredelser i verdipapirmarkedet får også søkelyset mot seg.

Planen omhandler både tiltak som allerede er satt i verk, og nye tiltak og saker som er under arbeid innen økonomisk kriminalitet. Nye tiltak er blant annet flere politirevisorer for å øke bruken av inndragning, økt internasjonalt samarbeid for å bekjempe hvitvasking og økt samarbeid mellom ulike kontrolletater og mellom kontrolletater og politi.

Handlingsplanen er utarbeidet i samarbeid av Justisdepartementet og Finansdepartementet.

Handlingsplanen finner du her (konkurskriminalitet).
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS