Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Revisor frifunnet i Høyesterett

Revisor hadde bekreftet at aksjekapitalen i et selskap var fullt innbetalt. Dette hadde skjedd på grunnlag av innskuddskvitteringer på selskapets bankkonto. Stifterne hadde imidlertid tatt pengene ut igjen umiddelbart etter at innskuddene hadde funnet sted. Revisor hadde ikke kontrollert innestående på konto. Revisor ble i byretten straffedømt for overtredelse av aksjeloven 1976 § 17-1, jfr § 2-9. Han anket til lagmannsretten, som forkastet anken. I Høyesterett ble revisor frifunnet ved dom av 12. oktober 2001. Revisors uaktsomme medvirkning i forbindelse med anmelding av selskapet til Foretaksregisteret ble ikke funnet straffbar. Høyesterett fant det vanskelig å innfortolke en handlingsnorm i akjseloven 1976 § 2-9. Revisor kunne da ikke straffes etter aksjeloven 1976 § 17-1. Les hele dommen i fulltekst hos Lovdata (kun tilgjengelig i en kortere periode).
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS