Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Sak om dobbeltstraff etter EMK, 7. protokoll artikkel 4 nr. 1

Eidsivating lagmannsrett har i en begrenset ankebehandling av en straffesak vurdert forbudet mot dobbeltstraff etter EMK, 7. protokoll artikkel 4 nr. 1. Forut for straffesaken var tiltalte ilagt konkurskarantene etter konkursloven § 142, samt tilleggsskatt og tilleggsmerverdiavgift, jfr. ligningsloven § 10-2 og merverdiavgiftsloven § 73.
Styreformann, daglig leder og eneeier av et aksjeselskap var i herredsretten dømt til fengsel i 60 dager for at selskapet ikke hadde ført regnskaper. Selskapet hadde også gitt uriktige oppgaver og unndratt merverdiavgift. Det var heller ikke levert selvangivelser, og skattetrekk i forhold til de ansatte var mangelfullt. Anke over saksbehandlingen var basert på at straffesaken var i strid med forbudet mot dobbeltstraff i EMK 7. protokoll art. 4 nr. 1. Dette gjaldt både i forhold til at tiltalte tidligere var ilagt konkurskarantene i forbindelse med tvangsavvikling av selskapet og i forhold til tilleggsskatt og tilleggsmerverdiavgift ilagt selskapet. Anken ble forkastet. Les dommen her.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS