Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Salg fra konkursbo på internett

Konkursrådet lanserer en ny tjeneste: KonkursBørsen. Hensikten med denne tjenesten er å formidle kontakt mellom bobestyrere og folk som er interessert i å kjøpe gjenstander som selges fra konkursbo. Alt kan selges på Konkursbørsen fra gammelt verktøy til en stor bedrift. Arbeidet med utviklingen av KonkursBørsen er i hovedsak gjort av Konkursrådets leder Knut Rønning (til venstre på bildet) og av rådets It-sjef Svenn Richard Mathisen (til høyre på bildet). Mathisen har selv laget softwaren til KonkursBørsen. Hensikten med Konkursbørsen er å gjøre det lettere å selge eiendeler fra boene, sier Rønning. Mange ganger har eiendelene i boene svært begrenset verdi. En trenger da en kostnadseffektiv måte å markedsføre gjenstandene på. All bruk av KonkursBørsen er gratis – både for selger og kjøper. Rønning sier også at KonkursBørsen kan bidra til å sikre at salg fra boene virkelig skjer på det åpne marked. Legges eiendelene ut på KonkursBørsen, har alle muligheter til å melde seg som kjøpere. En slipper da at salgene foregår kun i de lukkede rom hvor bare en begrenset krets har anledning til å by. Det har vært en del kritikk av at bobestyrere selger eiendeler tilbake til skyldneren uten at andre har fått anledning til å kjøpe eller at salget skjer til en oppkjøper som selv skummer fortjenesten. Rønning antar at det vil ta noe tid før bobestyrerne venner seg til å bruke KonkursBørsen. Ved lanseringen er det ennå ingen gjenstander for salg. Bruken er imidlertid lettvint. En lærer seg hvordan børsen virker i løpet av noen minutter. Rønning håper at bobestyrerne vil bruke KonkursBørsen flittig. KonkursBørsen er kun en formidlingskanal. Alle avtaleforhold skjer mellom kjøper og selger. Kjøper har imidlertid den trygghet at det bare er personer med advokatbevilling som kan stå ansvarlig for salgene på konkursBørsen. Gå til KonkursBørsen. Brukerveiledning for bobestyrere.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS