Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Samarbeid kan forebygge økonomisk kriminalitet

Konkursrådet arrangerte i begynnelsen av februar 2000 et symposium om økonomisk kriminalitet i konkursbo i samarbeid med ØKOKRIM og Emetsmannsutvalget mot økonomisk kriminalitet på Refsnes gods. Skattedirektør Bjarne Hope ga i et foredrag uttrykk for at samarbeid mellom kontrolletater og næringsliv var av avgjørende betydning. Etter hans oppfatning ønsket næringslivet gjennomgående å etterleve regelverket på en god måte. Bransjeorganisasjonene var også interessert i å rydde i egne rekker. Bedrifter som drev i strid med regelverket førte til konkurransevridning, slik at kontroll- og bransjeinteressene var sammenfallende. Hope la vekt på at en ved informasjonstiltak kunne hindre at feil skjedde. Skattedirektoratet arbeidet også med å inkludere regnskapsførere, revisorer og advokater som et ledd i kontrollkretsen i kraft av deres stilling som rådgivere for næringslivet. Administrerende direktør Petter Furulund sa at han trodde at bransjeorganisasjonene var interessert i å støtte myndighetene og bobestyrerne med bransjekunnskap for å bekjempe økonomisk kriminalitet.

Symposiet samlet sentrale personer fra forvaltning, politi, påtalemyndighet, advokater, næringsliv og domstoler over tre dager. Formålet var å produsere ideer til tiltak for bekjempelse av økonomisk kriminalitet i forbindelse med konkurs. Arrangørene vil bearbeide de ideene som kom frem.

Symposiet ble åpnet av justisminister Odd Einar Dørum. Han sa blant annet at Justisdepartementet på nytt vil utrede hvordan man skal skaffe midler til bobehandlingen. Målet var å avdekke økonomisk kriminalitet.

Viseadministrerende direktør Bård Syrrist i Kreditkassen minnet om viktigheten av å ha et næringsliv som var villig til å stå på og ta sjanser. Det måtte derfor være akseptabelt å gå konkurs når det skjedde på en ryddig måte. Det var også viktig å ha et enkelt regelverk å forholde seg til. En må imidlertid ta de som ikke opptrer i samsvar med regelverket - ellers kan hele konkursinstituttet komme i miskreditt.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS