Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Sannsynligheten for solvens, kkl § 63

I en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett avsagt 6. januar 2005 tok domstolen stilling til en konkursbegjæring etter kkl § 63. Begjæringen var fremsatt av en arbeidstaker, og skyldtes krav om lønnsutbetaling. Retten uttalte at § 63 er en presumsjonsregel for insolvens. Bestemmelsen må forstås slik at skyldneren har anledning til å føre motbevis for insolvensen, men det må foreligge en høy grad av sannsynlighet for at solvens kan konstateres. Selskapets regnskap ble fremlagt for lagmannsretten, og det fremgikk tydelig at selskapet var suffisient og likvid. I følge retten var dette tilstrekkelig til at det forelå høy grad av sannsynlighet for solvens, og begjæringen ble derfor ikke tatt til følge. Les hele avgjørelsen her.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS