Skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn

Skattedirektoratets melding nr. 10/05 4. oktober 2005 omhandler skatte- og avgiftsmyndighetenes adgang til å gi betinget tilsagn om tilskudd til dekning av utgifter til behandling av konkursbo. Meldingen inneholder også oppdaterte krav til skatteoppkreverne og skattefogdkontorene om innrapportering i forbindelse med gitte tilsagn, krav til bostyrers søknad og rapportering. Meldingen beskriver i tillegg forholdet mellom tilsagnsordningene og legalpantordningen som ble innført 1. juli 2005. Les hele meldingen om skatte- og avgiftsmyndighetenes tilsagnsordninger her.

Tips en venn Skriv ut