Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Skattedirektoratet enig med Konkursrådet

Konkursådet har den 21. august fått følgende e-mail fra Skattedirektoratet: Til Knut Ro. Viser til din mail av 07.07.01 med uttalelse fra Konkursrådet om tidspunktet for bobestyrers og borevisors plikt til å beregne merverdiavgift. Som hovedregel skal merverdiavgift for tjenesteytende næringer periodiseres til det tidspunkt krav på vederlag oppstår, normalt etter hvert som tjenesten utføres. I noen tilfeller vil imidlertid krav på vederlag avhenge av en hendelse/betingelse. Inntekten vil i slike tilfeller ikke være opptjent før hendelsen/betingelsen inntrer/oppfylles, og det skal derfor heller ikke skje noen avgiftsberegning før dette tidspunkt. Dette er omtalt på side 4 i Skattedirektoratets brev av 29.06.01 til fylkesskattekontorene (usikre inntekter). Vi antar således at det i de tilfeller som er tatt opp av Konkursrådet kan legges til grunn at inntekten ikke er opptjent før krav på vederlag kan fremsettes og blir akseptert av Skifteretten, jf konkurslovgivningen (á konto eller ved fullført bobehandling). Det vil således være på dette tidspunkt utfakturering med merverdiavgift skal foretas. Vi er således enig i Konkursrådets uttalelse og finner at denne ligger innenfor de prinsipper som er omtalt i Skattedirektoratets brev av 29.06.01. På denne bakgrunn har vårt nyhetsoppslag om periodisering av merverdiavgift fått et tillegg.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS