Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Skatterevisorene pålegges varslingsplikt

Ordningen om at politiet må henvende seg til skatterevisorene for å få bistand skal nå fjernes. Finansdepartementet vil før nyttår endre sin selvpålagte taushet, og skatterevisorene vil bli pålagt en plikt om å varsle politiet dersom det foreligger mistanke om alvorlig kriminalitet. Det er Aftenposten som melder dette.
Tidligere var det slik at skatterevisorene på grunn av taushetsplikten ikke hadde anledning til på eget initiativ å varsle politiet om det en antok var straffbare forhold. Dette var begrunnet i hensynet til skattebetalernes ønske om fortrolig saksbehandling. Nå får de ikke bare muligheten, men i visse tilfeller en plikt til slik varsling. I en uttalelse gitt til Aftenposten er Assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre svært fornøyd med endringen. - Jeg er glad begrensningen faller bort. Det har fremstått som underlig at skatteetatens folk ikke kan bistå politiet før de får en henvendelse i en konkret straffesak, hvis de sitter på informasjon om alvorlige forbrytelser. Dette er tiltak som klart vil lette kriminalitetsbekjempelsen. Den forestående endring er i følge Aftenposten kommet i stand som et direkte resultat av Justisminister Odd Einar Dørum og Eva Jolys deltakelse på Skatterevisorenes kongress i juni. Endringen blir svært godt mottatt av skatterevisorene, og endringen vil omfatte både skatteetaten og skattefogden. Den endelige utformingen av pliktens omfang ligger nå til behandling i Skattedirektoratet, og endringen vil ventelig tre i kraft før årsskiftet. Les mer i Aftenposten
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS