Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Skifteretten ved veis ende !

Fra 1. januar 2003 skjer en rekke lovendringer som er av betydning for konkursbehandlingen. Med bakgrunn i et ønske om å gjøre ting mer enhetlig i domstolene og i prosesslovgivningen, forsvinner bruken av funksjonsbetegnelser på domstolene. Det som tidligere var benevnt som ”skifteretten” skal nå betegnes som ”tingretten”.
De samme endringer gjør seg gjeldende for det som tidligere ble benevnt som ”forhørsretten”, ”namsretten”, ”vergemålsretten” og ”skjønnsretten”. Disse funksjonsbetegnelsene skal alle erstattes med ”tingretten”. Endringene gjennomføres gjennom å erstatte betegnelsen ”skifteretten” i konkurs- og dekningsloven med betegnelsen ”tingretten”. Dette medfører at alle brev og begjæringer vedrørende konkursbehandlingen heretter skal stiles til den respektive tingrett som rette domstol. Også i en rekke spesiallover gjøres endringer for å ajourføre loven. Lovendringene medfører ingen materielle endringer konkurslovgivningen. Forøvrig skal de ulike spesialembetene i Oslo; Oslo skifterett og byskriverembete og Oslo byfogdembete, fortsatt beholde sine respektive navn. I forhold til konkurs- og prosesslovgivningen skal de fra årsskiftet likevel betegnes som tingrett. En oversikt over alle lovendringene finner du her.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS