Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Skifterettens administrative myndighet

Vår debattserie om konkursinstituttets fremtid fortsetter. Dagens innlegg er fra sorenskriver Ernst Moe i Sandnes (bildet). Moe setter fokus på skifterettens rolle under bobehandlingen. Han ser på skifterettens oppgaver med å bestemme hvem som skal være bobestyrer og etter hvilke kriterier fordeling av slike oppdrag bør skje. Videre behandles forholdet mellom skiftedommer og bobestyrer under bobehandlingen. Skifterettens adgang til å gi generelle retningslinjer for bobestyrers arbeid belyses, og Moe går nærmere inn på hva slike retningslinjer bør inneholde. Forfatteren mener at bobestyrers salær ikke alene bør fastsettes på bakgrunn av anvendt tid. Mange andre faktorer har også betydning. Skifteretten bør etter forfatterens mening være villig til å betale for bobestyrernes ekspertise, og det bør gjelde andre prinsipper enn det som gjelder for offentlig oppnevnte advokater etter rettshjelploven. Les innlegget.
Les hele debattserien.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS