Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Skjenking i grenseland

Stipendiat Niels Kristian Axelsen har skrevet en rapport om økonomisk kriminalitet i restaurantbransjen i Norge, Sverige og Danmark. Rapporten er utgitt av Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus). Det konkluderes med at alle de nordiske landene har problemer med restaurantbransjen. Forfatteren gir uttrykk for at lovgivningen i Norge nå inneholder meget vidtgående hjemler for å nekte eller frata useriøse aktører bevilling til å drive et skjenkested. Det er ikke lenger på dette punktet skoen trykker for myndighetene. Det viser seg imidlertid at aktører som er nektet bevilgning likevel driver videre som bakmenn. Forfatteren mener en bør se nærmere på organiseringen av kontrollmyndigheten og kontrollmetodene i Norge. I Danmark er for eksempel hele den saksforberedende og kontrollerende myndigheten lagt til politiet. Der samles det inn informasjon om søkernes økonomi og vurderes om det er sannsynlig at virksomheten vil gi et rimelig overskudd på en viss sikt. Det legges særlig vekt på hvor startkapitalen ved etablering av virksomheten kommer fra. Hensikten er å unngå åpenbare konkurser og vanskeliggjøre hvitevasking av penger. I Sverige foretas det systematiske og uanmeldte kontroller av bransjen. Kontrollene foregår ved at flere myndigheter samarbeider med politiet om å plukke ut restauranter som bør kontrolleres særskilt. Forfatteren mener at et slikt opplegg bør vurderes også i Norge.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS