Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Slagkraftig team mot økonomisk kriminalitet

På politistasjonen i Larvik holder det til et nytt og slagkraftig team som skal etterforske økonomiske straffesaker. Teamet kom i gang 1. april og er satt sammen etter ØKOKRIM-modell slik at etterforskere, revisorer og en jurist arbeider tett sammen.

Fire politidistrikter har gått sammen for å få til et bedre samarbeid om økonomiske straffesaker. Slike saker er ofte tunge og vanskelige og tar lang tid å få avsluttet. Et samarbeid mellom ulike yrkesgrupper allerede fra anmeldelsen av saken, vil forhåpentligvis gi raskere saksbehandling og høyere oppklaringsprosent. Teamet skal i første rekke behandle saker for Sandefjord, Larvik, Skien og Telemark politidistrikter.

Teamet ledes av politiadvokat Alf Martin Evensen og består ellers av to bistandsrevisorer fra fylkesskattekontorene i Vestfold og Telemark, en etterforsker fra hvert av de fire politidistriktene og en etterforsker fra ØKOKRIM.

Prøveprosjektet kom i gang etter initiativ fra styringsgruppen for bistands- og politirevisorer. Ordningen er et samarbeid mellom Finansdepartementet og Justisdepartementet og har bl.a. som formål å øke kompetansen i politiet i forbindelse med etterforskning av økonomiske straffesaker.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS