Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Sletting av NUF

I perioden 2006-2009 har det vært en markert økning i antallet utenlandske foretak som registrerer virksomhet i Norge. Ved utgangen av 2009 var det registrert 15 399 utenlandske foretak i Foretaksregisteret. 80 prosent av de utenlandske foretakene er britiske aksjeselskap. Brønnøysundregistrene har i en pressemelding opplyst at registeret, som et av de første i Europa, fra i år vil kunne nyttiggjøre seg av et maskinelt system som er koblet opp mot registeret i Storbritannia. Dette innebærer at Foretaksregisteret vil få et varsel når det skjer noe med foretakets status i Storbritannia, og at det dermed for ettertida vil bli kontinuerlig kontroll og sletting av NUF.

I Konkursrådets uttalelse nr. 54 om konkursbehandling av norsk avdeling av utenlandsk foretak (NUF), drøftet Konkursrådet enkelte problemstillinger som kan oppstå ved konkursbehandling av et NUF-selskap har blitt drevet videre i Norge til tross for at hovedselskapet er slettet fra det utenlandske registeret (konkursbehandling av et slettet selskap). Dersom det viser seg at hovedselskapet er slettet, skal også NUFet slettes fra Foretaksregisteret, og Konkursrådet har derfor tatt til orde for at det bør arbeides for å bedre samarbeidet mellom de ulike lands registre for utveksling av informasjon om selskaper som er registrert i flere land. Tidligere har Foretaksregisteret av eget tiltak sjekket NUFene opp mot registrene i registreringslandet. Brønnøysundregistrene har imidlertid i en pressemelding opplyst at registeret, som et av de første i Europa, fra i år vil kunne nyttiggjøre seg av et maskinelt system som er koblet opp mot registeret i Storbritannia. Dette innebærer at Foretaksregisteret vil få et varsel når det skjer noe med foretakets status i Storbritannia, og at det dermed for ettertida vil bli kontinuerlig kontroll og sletting av NUF. Les pressemeldingen her.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS