Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Stadig flere arbeidstakere rammes av konkurs

Antall sysselsatte rammet av konkurser er blitt flere, selv om antall konkurser er relativt uendret. Totalt for alle næringene var det 3 562 konkurser, en marginal nedgang på 0,4 prosent i forhold til 2000. Siden 1994 har antall konkurser i Norge holdt seg stabilt omkring 3 500. Fra 2000 økte antall sysselsatte rammet av konkurser med 13,6 prosent, til 9 275 sysselsatte. Det er stort sett små bedrifter med lav omsetning og få ansatte som har gått konkurs. Om lag 85 prosent av alle konkurser var av foretak med mindre enn fire ansatte. Videre hadde 71 prosent en årlig omsetning på under 1 million kroner, viser tall fra SSB. Det var videre en økning i antall konkurser innenfor næringen for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Samlet gikk 187 bedrifter i IKT konkurs i fjor mot 129 året før, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Dette utgjør en økning i antall konkurser innefor IKT i 2001 på 45% fra 2000. Ikke siden 1998 har det vært så mange konkurser innenfor IKT-næringen. I 4. kvartal i år var det 49 konkurser i IKT-næringen. Dette er fem flere enn i forrige kvartal, og elleve flere enn for 4. kvartal 2000. Konkurser innenfor IKT-næringen utgjorde 5,2 prosent av alle konkurser i 2001, mot 3,6 prosent i 2000. Økningen av konkurser i IKT-næringen sammenfaller med nedgangen på Oslo Børs og det internasjonale markedet for denne næringen. Statistikk for 2001 viser en nedgang i antall personlige konkurser. Det var i 2001 1 400 personlig konkurser (herunder personlige næringsdrivende), en nedgang på 9 prosent i forhold til 2000. Av disse var det flest innenfor næringen for bygge- og anleggsvirksomhet og næringen for transport og kommunikasjon. Disse næringene utgjorde til sammen om lag 37 prosent av de personlige konkursene. Se videre Statistisk sentralbyrå
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS