Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Stans i nye tilsagn fra justisdepartementets særskilte garantiordning for 2002

Justisdepartementet har den 1. november 2002 sendt orientering til samtlige av landets skifteretter om at den sentrale potten på 7 millioner kroner som er avsatt for garantistillelse til fortsatt bobehandling i tilfeller hvor det foreligger mistanke om økonomisk kriminalitet er oppbrukt. Det presiseres imidlertid at skifterettene er velkomne til å ta kontakt med departementet igjen på vanlig måte fra 01.01.2003. De nærmere bestemmelsene om garantiordningen fremgår av Justisdepartementets Rundskriv G-88/91.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS