Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Statsbudsjettet: Prøveprosjekt for konkursboer

I Regjeringens forlag til statsbudsjett for 2002, er det foreslått en bevilgning til et prøveprosjekt som tar sikte på å legge forholdene til rette for økt samarbeid mellom bobestyrer og politi etter konkursloven § 122a. Det er foreslått en utgiftsramme på kr 1. mill. Prosjektperioden er foreslått satt til ett år. § 122a ble føyd inn i konkursloven med virkning fra 1. januar 2000. Bestemmelsen åpner for at påtalemyndigheten og Kredittilsynet kan rekvirere bistand fra bobestyrer og borevisor til etterforskning av kriminalitet som har tilknytning til konkursskyldnerens virksomhet. Konkursrådet gikk i sin uttalelse nr 25 av 14. juni 2000 inn for en slik ordning som det nå er foreslått i statsbudsjettet.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS