Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Tilsidesettelse av ”åpenbart urimelige” vedtak

Konkursloven § 99, 2-ledd gir hjemmel for å tilsidesette ”åpenbart urimelige vedtak” foretatt av bobestyrer. Konkursdebitor hadde før konkursåpning anlagt voldgiftssak mot et selskap med krav om utbetaling av royalty. Bobestyrer inngikk etter konkursåpning forliksavtale i voldgiftssaken. Forliksavtalen ble hevdet av to av kreditorene å være ”åpenbart urimelig” på grunn av at det var et stort misforhold mellom vederlaget etter forliksavtalen og det kreditorene kunne oppnådd ved alternativ handlemåte fra boets side. Påstanden overfor boet førte ikke frem. Retten la til grunn at boets beslutning måtte vurderes ut fra situasjonen på vedtakstidspunktet. Retten tok utgangspunkt i at konkursloven § 99, 3-ledd er ment å være en sikkerhetsventil mot grove feil eller rent maktmisbruk fra bobestyrers side. I den foreliggende saken la retten vekt på at boet hadde vurdert de ulike alternativer til forliksavtale og fant etter en konkret vurdering at søksmålet mot boet ikke førte frem. Les hele Borgating lagmannsrett kjennelse hos Lovdata
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS