Ulovlig utbytte i aksjeselskaper kan kreves tilbakeført

Aksjeloven gir hjemmel for å kreve tilbakeført utbytte som er delt ut i strid med loven. Reglene kan være praktiske i konkurs. Konkursboet kan her ha en hjemmel for å søke tilbake tidligere utdelt utbytte fra eierne.

Advokatfullmektig Thomas Keiserud har skrevet en avhandling om emnet mens han var ansatt som vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo. Stillingen ble finansiert av Konkursrådet.

Aksjelovens § 3-7 er ment å virke både reparerende og preventivt. Mottakeren er imidlertid beskyttet mot tilbakesøking dersom vedkommende ikke forsto eller burde forstått at utbyttet var ulovlig. Aksjeloven setter rammer for adgangen til å utdele utbytte som beskytter både kreditorene og andre aksjonærer, blant annet regler om likebehandling. Det stilles også opp krav til formelle fremgangsmåter.

Avhandlingen behandler spørsmål om når vilkårene for tilbakesøking foreligger, innholdet i tilbakeføringsplikten, hvilke krav som stilles til god tro hos mottakeren, ansvar for medvirker, fremgangsmåten ved fremsettelse av krav og reglene om bortfall av ansvar.

Avhandlingen er nå lagt ut på Konkursrådets nettsider.


Tips en venn Skriv ut