Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Utbetaling av salærforskudd til bobestyrer i insolvent dødsbo.

Instans: Agder lagmannsrett 14. juni 2000

Sak nr: 00-707 K

Saken gjelder: Salær til bobestyrer i insolvent dødsbo.

Problemstilling: Spørsmål om en bobestyrer i et meget komplisert og langvarig insolvent dødsbo kan eller skal gis salærforskudd og om det kan eller skal tas forbehold for den endelige salærfastsettelsen. Saken gjelder skifteloven § 16 slik den lød før endring av skifteloven ved lov 22. juni 1990 nr 40.

Bobestyreren i et meget langvarig og komplisert insolvent dødsbo, krevede salærforskudd med 10 millioner kroner for arbeid utført fra 1. juli 1997 til 30. november 1999. Honorareret var avregnet på ren timebasis, med 1600 kroner pr time for advokatarbeid og vesentlig lavere satser for praktikant og advokatassistentarbeid.

Hovedspørsmålene var om skifteloven § 16 hjemlet utbetaling av salærforskudd. Skifteretten anvendte konkursloven § 157 femte ledd analogisk og godkjente à konto utbetaling med 10 millioner kroner, med forbehold for den endelige salærfastsettelsen. Ingen av loddeierne og heller ikke staten, som er boets største kreditor og som også finansierer bobehandlingen, hadde noen innvendinger mot de benyttede timesatsene.

Bobestyreren påkjærte beslutningen til lagmannsretten og hevdet det ikke var hjemmel for å ta noe forbehold om den endelige salærfastsettelsen. Staten og en av loddeierne intervenerte til støtte for bobestyreren.

Lagmannsretten la til grunn at skifteloven ikke kan tolkes slik at den stenger for salærbetaling uten at det tas forbehold om endelig avregning. I utgangspunktet måtte konkursloven § 157 femte ledd kunne anvendes analogisk slik at det ble tatt forbehold om den endelige salærfastsettelsen, men etter lagmannsrettens syn kunne ikke det være til hinder for at samtlige interessenter i et dødsbo av slik spesiell karakter som her måtte kunne bli enige om at bobestyrers arbeid ble godtgjort underveis med endelig virkning. Lagmannsretten fant etter en skjønnsmessig vurdering ikke grunn til å ta forbehold for salærutbetalingen i det konkrete tilfellet.


Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS