Utredning om forenklinger i aksjeloven

1. juli 2010 ble det på regjeringens nettsider gjort kjent at Justis- og politidepartementet har gitt advokat Gudmund Knudsen i oppdrag å utrede spørsmålet om forenkling av aksjeloven. Intensjonen med utredningsarbeidet er å sikre at aksjelovens regler er godt tilpasset behovene for de små og mellomstore selskapene. Oppdraget går blant annet ut på å vurdere om kravet til minste aksjekapital bør reduseres, og om man bør ha mindre strenge krav til innbetaling av aksjeinnskudd.

 

Bakgrunnen for utredningen er de store endringene på selskapsrettens område siden vedtakelsen av aksjeloven i 1997, og særlig endringene på EØS-rettens området som har ført til den store økningen i antall NUF-selskaper i Norge. Grunnlaget for utredningen vil og være EUs Small Business Act samt de innspill til konkrete forenklingstiltak som de senere årene er kommet fra bransje- og næringsorganisasjoner.

 

Avgivelsesfrist for utredningen er fastsatt til 31.desember 2010. Les mandatet på regjeringens nettsider

 

Advokat Knudsen har tidligere fått i oppdrag av NHO å vurdere en forenkling av aksjelovens kapital- og organisasjonsregler.  Utredningen forelå juli 2009 og kan leses her:

 


Vedlegg    

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut