Utsatt påmeldingsfrist for grunnkurs i Tromsø 12.-13. juni 2017

Det er fortsatt ledige plasser på Konkursrådets grunnkurs i Tromsø 12.-13. juni 2017.

Trykk her for forløpig program og her for påmelding.

Formålet med grunnkurset er å øke kompetansen og samarbeidet mellom de ulike aktørene involvert i konkursbehandling. Grunnkurset er særlig rettet mot dommerfullmektiger/dommere, bostyrere, deltakere fra ulike skattemyndigheter, politi og revisorer uten lang erfaring i konkursbehandling. Kurset gir en grunnleggende presentasjon av konkursbehandlingens forskjellige stadier og de ulike aktørenes roller.

Kurset vil bli arrangert på Clarion Collection Hotel Aurora, Sjøgata 19-21, 9291 Tromsø. På kvelden 12.juni 2017 vil det være mulighet for kursdeltakere til å delta på et felles kveldsarrangement.

Konkursrådet vil finansiere store deler av kurset og kan tilby to dagers kurs til kr 1 500,- per person for offentlig ansatte og kr 2 500,- per person for privat ansatte. Dette inkluderer kurs, kursmateriell, og lunsj to dager. Deltakelse på kveldsarrangementet koster i tillegg kr 500,- per person. Eventuelle hotell- og reiseutgifter må deltakerne bekoste selv. Konkursrådet har reservert et antall enkeltrom på hotellet til kr. 1390,- per rom per natt inklusiv frokost. Hotellrommene er reservert frem til 19. mai 2017. Dersom det er ønskelig med hotellovernatting kan man henvende seg direkte til hotellet på e-post joran.jakobsen@choice.no. Husk å oppgi deltakelse på kurset og dato.  

Utsatt frist for påmelding er 19. mai 2017.  Faktura utstedes den enkelte etter dette tidspunkt. Vi gjør oppmerksom på at påmeldingen er bindene og at refusjon ikke kan påregnes. Av hensyn til konferansesalen vil det kun være plass til om lag 100 kursdeltakere. 

Påmelding skjer via Konkursrådets nettside http://www.konkursradet.no/paamelding-til-grunnkurs-i-bobehandling-2017.5971730-304969.html. Etter at påmeldingen er mottatt vil det bli sendt en bekreftelse på påmeldingen og utstedt faktura til den enkelte.

Det vil bli søkt om godkjenning av konferansen som etterutdanning for advokater.

Har du spørsmål?
Ta  kontakt med Konkursrådets sekretariat på e-post: konkursradet@sivilrett.no eller telefon: 22 99 13 16.

Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS