Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Uttalelse om polititets behandling av konkurskriminalitet

Mange bostyrere har overfor Konkursrådet gitt uttrykk for sterk frustrasjon i forhold til at saker hvor det er nedlagt et betydelig arbeid for å avdekke straffbare forhold ikke følges opp av politiet. Dette er bakgrunnen for Konkursrådets uttalelse nr 43.
Konkursrådet viser til at politiets behandling av denne sakstypen mange steder er utilfredsstillende, og at det enkelte steder har oppstått en tillitskrise mellom bostyrere og til dels domstolene på den ene side, og politiet og påtalemyndigheten på den annen side. Etter Konkursrådets syn er det uholdbart at de betydelige økonomiske ressurser og det omfattende arbeid som nedlegges i arbeidet mot konkurskriminalitet, ikke synes å bære frukter. Les nærmere uttalelse nr. 43.
Tips en venn Skriv ut
Web levert av CustomPublish AS