Vedtak om adgang til avvikende periodisering av merverdiavgift knyttet til vederlag fastsatt med hjemmel i konkursloven ยงยง 157 og 158

Finansdepartementet har med hjemmel i merverdiavgiftsloven vedtatt å unnta periodisering av merverdiavgift knyttet til vederlag til bostyrer og borevisor fastsatt med hjemmel i konkursloven § 157 og § 158.

Unntaket innebærer at når vederlag fastsettes etter bestemmelsene i konkursloven § 157 og § 158 kan beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven § 29 tas med i omsetningsoppgaven for den termin vederlaget er fastsatt eller forskudd mottatt. Også periodisering i tråd med hovedregelen vil imidlertid aksepteres. Vedtaket er i tråd med Konkursrådets uttalelse nr. 34, og er gitt med virkning fra og med 1. juli 2001.


Tips en venn Skriv ut