VPS innfører fra årsskiftet avgift på kontoinformasjon

Fra og med 1.1.2005 vil Verdipapirsentralen beregne en pris på
kr. 295 inkl. mva for behandling av forespørsler om innsyn i kontoinformasjon i forbindelse med behandling av konkurs og tvangsavviklinger. Avgiften er gitt i medhold av verdipapirregisterloven § 8-3, og avgiften beregnes pr. sak uavhengig om det er registrert VPS-konti eller ikke.
Konkursrådet har mottatt følgende informasjonsskriv fra Verdipapirsentralen ASA: Verdipapirsentralen ASA (VPS) får forespørsler om innsyn i kontoinformasjon bl.a. i forbindelse med behandling av - konkurs/tvangsavvikling - utleggs/arrestforretninger - dødsbo - skilsmisse/ektefelleinnsyn - umyndige/umyndiggjorte Verdipapirregisterloven § 8-3 bestemmer at VPS kan kreve vederlag for utlevering av denne type informasjon. Fra og med 01.01.2005 vil vi beregne en pris på kr. 295 inkl. mva (mva utgjør kr. 57,10) for behandling av slike forespørsler. Avgiften beregnes pr. sak, uavhengig av om det er registrert VPS-konti på vedkommende eller ikke. Avgiften faktureres gjennom utsendelse av spesifisert faktura ved månedsslutt. Det vil ikke bli endringer i bestillingsrutinen. Det vil si at De fortsatt må sende inn alle forespørsler via post (VPS, Postboks 4, 0051 Oslo), faks (22 63 52 00) eller e-post (vps@vps.no). Forespørselen må være ledsaget av dokumentasjon som viser at De har krav på å motta informasjonen, ref. verdipapirregisterloven § 8-2 nr. 3 og nr. 5. Dersom De har spørsmål vedrørende tjenesten, vennligst kontakt VPS Kundeservice på e-post kunde@vps.no eller tlf. 22 63 51 00
Tips en venn Skriv ut