Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Innføring i konkurs burde leses før de andre innføringene. Den forklarer viktige begreper, saksgang og alternative ordninger. Avhengig av din rolle, vil én eller flere av våre innføringer være aktuelle. ››

Nyheter

Siste:

Seminar om selvstendig rettsvernshevd: Hva nå? (HR-2021-1773-A)

 

Universitetet i Oslo v/ det juridiske fakultet, Oslo senter for kommersiell rett, inviterer til et miniseminar om selvstendig rettsvernshevd. I HR-2021-1773-A tok Høyesterett stilling til den ulovfestede læren om selvstendig rettsvernshevd. Læren var i forkant av HR-2021-1773-A omdiskutert i teorien, særlig etter at Høyesterett avviste anvendelsen av selvstendig rettsvernshevd i HR-2017-33-A. Under miniseminaret diskuteres rettstilstanden etter HR-2021-1773-A, herunder hvilke materielle og metodiske implikasjoner som kan utledes fra kjennelsen.

Innledningen holdes av Sverre Magnus Bergslid Salvesen, mens professor og leder forskergruppe for formuerett, Hans Fredrik Marthinussen,  og høyesterettsdommer Borgar Høgetveit Berg, gir henholdsvis 1. og 2. kommentar. Seansen avsluttes med en debatt om temaet.

 

Tid og sted: 20. okt. 2021 15:30–17:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo / Digitalt via Zoom

 

Mer informasjon og påmelding:

 

https://www.jus.uio.no/kommersiell-rett/arrangementer/2021/20211020.html

 

 

Web levert av CustomPublish AS