Du er her: Hjem

Konkursrådet skal arbeide for en effektiv, praktisk og resultatorientert insolvensbehandling og fremme en harmonisering av praksis i de forskjellige landsdeler. Rådet er oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet. Konkursrådets sekretariat er lagt til Statens sivilrettsforvaltning.

 

Les mer om Konkursrådet ››                                                                                                                       Les mer om Statens sivilrettsforvaltning ››

Innføring i konkurs burde leses før de andre innføringene. Den forklarer viktige begreper, saksgang og alternative ordninger. Avhengig av din rolle, vil én eller flere av våre innføringer være aktuelle. ››

Nyheter

Siste:

Innspill til revisjon av gjeldsordningsloven

Konkursrådet har i januar 2020 gitt innspill til revisjon av gjeldsordningsloven til Barne- og familiedepartementet. Etter Konkursrådets syn er det et behov for en revisjon av reglene slik at næringsgjeld kan omfattes av en gjeldsordning. Videre trengs det en bedre integrasjon mellom gjeldsorsningsloven og konkursloven. Konkursrådet trekker også frem behovet for at ny gjeldsorsningslov legger til rette for potensialet som ligger i digitalisering.

Web levert av CustomPublish AS