Tilbakemelding på Konkursrådets grunnkurs i bobehandling – Molde 2019

Under følger flere spørsmål i anledning grunnkurs i bobehandling. Vennligst fyll ut og kryss av de svaralternativene som passer best med din opplevelse av kurset. 

Dette spørsmålet er frivilling men vil bidra til å spisse og gruppere tilbakemeldingene

Hva er ditt hovedinntrykk av kurset?*
I hvilken grad har kurset innfridd forventningene dine?*
I hvor stor grad vil du ha nytte av kurset i ditt daglige arbeid?*
Hvordan vurderer du foreleserne?*
Gi gjerne en kort begrunnelse

Gi gjerne en kort begrunnelse

Web levert av CustomPublish AS