Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Ny digital konkursbehandling

Samling og digitalisering av bostyrers oppgaver vil spare samfunnet for store ressurser, ifølge Brønnøysundregistrene.

Samhandlingstjenesten konkursbehandling i  Altinn ble lansert 14. januar 2013, og innebærer en samling av en rekke ulike skjema, meldinger og innsynstjenester, for innrapportering til Konkursregisteret og for å dele informasjon med kreditorene. Samhandlingstjenesten er en videreføring av «Boside-konkurs» og er mer brukervennlig og oversiktlig enn den gamle tjenesten.  Den er også oppbygd slik at den lett kan utvides med nye aktiviteter og tjenester. Slik vil bostyrerne spare store ressurser.

Initiativtaker til den digitale konkurstjenesten var Konkursrådet, som også har samarbeidet med Brønnøysundregistrene om utviklingen av tjenesten.

Etter Brønnøysundregistrenes beregninger vil en gjennomsnittlig konkursbehandling spare 1350 kroner i portoutgifter bare på digitaliserte innberetninger. De har også beregnet at samfunnsmessige besparelser på å gå fra postbasert til digital konkursbehandling vil ligge rundt 30-40 millioner kroner.

Les mer om tjenesten på Brønnøysundregistrenes egne nettsider her


Web levert av CustomPublish AS