Høringsuttalelse - enpersonsutredning om gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven

Konkursrådet avga 1. februar 2017 høringsuttalelse om enpersonsutredningen "Rekonstruksjon i turbulente tider - dynamiske virkemidler ved økonomiske problemer" om gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven. Konkursrådets høringsuttalelse kan leses her.

Web levert av CustomPublish AS