Høringsuttalelse - bostyrers meldeplikt til arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret ved konkurs

Konkursrådet avga 27. april 2017 høringsuttalelse om bostyrers meldeplikt til arbeidstaker- og arbeidsgiverregisteret ved konkurs. Konkursrådets høringsuttalelse kan lese her.

Web levert av CustomPublish AS