Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Adgang til å angripe fordelingskjennelse

I en kjennelse avsagt av Høyesteretts kjæremålsutvalg 12. juli 2005, gjaldt saken adgangen til å angripe en fordelingskjennelse avsagt etter kkl § 130. Kjæremålsutvalget kom frem til at saksøker ikke var en av "fordringshaverne som har fått godkjent sine fordringer", og det forelå følgelig ingen klagerett etter § 130. Utvalget fant heller ingen grunn til noen utvidende fortolkning av bestemmelsen. Les avgjørelsen her.

Web levert av CustomPublish AS