Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Artikkel om IDL media i Advokatbladet nr. 11, 2004

I siste nummer av Advokatbladet, nr. 11 2004, hevdes det at ”IDLbobehandling V2 ble som eneste anbefalte produkt presentert på Konkursrådet sitt 10 års jubileum”. Bakgrunnen for dette er en pressemelding som IDLmedia AS sendte ut 4. oktober 2004, der det ble opplyst følgende: ”Det nye systemet som sparer tid og kostnader til beste for alle parter, er godt mottatt av markedet. IDLbobehandling V2 ble som eneste anbefalte produkt presentert på Konkursrådet sitt 10 års jubileum.” Denne pressemeldingen resulterte også i et oppslag på HegnarOnline 4.10.04 ble det lagt ut en artikkel med tittel ”Konkurser blir enklere” Konkursrådet har aldri gått ut med noen offisiell mening om eller anbefaling av IDL medias produkter. På Konkursrådets jubileumskonferanse ble produktet kun nevnt av en av foredragsholderne som et eksempel på saksbehandlingsverktøy i konkursboer. Konkursrådet er et uavhengig organ oppnevnt av Justisdepartementet, og det inngår ikke i rådets mandat å gå ut med meninger om eller anbefalinger av produkter som utelukkende har et kommersielt formål, noe Konkursrådet heller ikke har gjort i dette tilfellet. Konkursrådet har tatt dette forholdet opp med IDLmedia, som har beklaget den uheldige formuleringen i sin pressemelding. IDLmedia AS mener ikke mener at Konkursrådet offisielt har anbefalt IDLbobehandling. Produktet ble kun omtalt av en av foredragsholderne på Jubileumskonferansen som et eksempel på et verktøy egnet til å rasjonalisere bobehandlingen ved at informasjon til kreditorene kan distribueres via internett.

Web levert av CustomPublish AS