Du er her: Hjem/Eldre nyheter

Betaling av gjeld ansett for å være ordinær

I en dom fra Hålogaland lagmannsrett av 20. juli 2004 fikk et konkursbo ikke medhold i kravet om omstøtelse. I tiden før konkursåpning hadde et fiskeindustriselskap inngått avtale om og foretatt betaling av råvareleveranser. Lagmannsretten mente at det avtalte tidsrom mellom levering og betaling av råvarene var så uspesifikt og langt at det ikke kunne anses som en avtale om kontantkjøp. Selv om avtalen ble vurdert som en kredittkjøpsavtale, kunne betalingene ikke omstøtes etter deknl § 5-5. Betalingene måtte anses som betaling for levert råstoff og således som løpende utgifter i forbindelse med driften av debitors forretning. Betalingen fremsto derfor som ordinær. Les hele dommen her.

Web levert av CustomPublish AS