Bevis og konkurs

Masteroppgaven "Bevis og konkurs" er skrevet våren 2019 av Odin Horne. Oppgaven har undertittel "Rettslige normer for håndtering av faktumusikkerhet i saker om konkursåpning begjært etter konkursloven § 60, jf. § 61". Les oppgaven her.

Web levert av CustomPublish AS